Educatieve spelletjes B-stroom secundair onderwijs

Wiskunde     Nederlands     Frans     Geschiedenis     Ontspanning     Lesmateriaal

Wiskunde

GETALBEGRIP

GETALLEN: optellen en aftrekken

GETALLEN: vermenigvuldigen en delen

GETALLEN: Breuken en Procenten

METEN: de tijd

METEN: de lengte

METEN: de temperatuur

METEN: het gewicht

METEN: de inhoud

METEN: met geld

MEETKUNDE

Strategieën en probleemoplossende vaardigheden

Taal

Geschiedenis

Natuurwetenschappen

Aardrijkskunde

Techniek

FRANS

breinbrekers en ontspanning

lesmateriaal

Spelletjes voor de B-Stroom in het secundair onderwijs Op deze pagina vind je allerlei gratis educatieve, leuke en ontspannende spelletjesvoor de B-Stroom in het secundair onderwijs