Spreekwoorden

Oefen de spreekwoorden en zegswijzen. Verbind de juiste bolletjes met elkaar.
 
Bijvoorbeeld:
'Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.' hoort bij 'Als de toezichthouder ontbreekt, wordt er een dolle boel van gemaakt.'