Educatieve spelletjes 5de leerjaar

Rekenen     Taal     Frans     Wereldoriëntatie     Godsdienst     Ontspanning     Lesmateriaal

Rekenen

GETALBEGRIP

GETALLEN: optellen en aftrekken

GETALLEN: vermenigvuldigen en delen

METEN: de tijd

METEN: de lengte

METEN: de temperatuur

METEN: het gewicht

METEN: met geld

METEN: de inhoud

MEETKUNDE

Strategieën en probleemoplossende vaardigheden

Taal

wereldoriëntatie- Tijd

wereldoriëntatie - Natuur

wereldoriëntatie - Ruimte

wereldoriëntatie - Techniek

FRANS

GODSDIENST

breinbrekers en ontspanning

lesmateriaal

Spelletjes voor het 5de leerjaar Op deze pagina vind je allerlei gratis educatieve, leuke en ontspannende spelletjesvoor het vijfde leerjaar in België of groep zeven in Nederland.