Educatieve spelletjes 4de leerjaar

Rekenen     Taal     Wereldoriëntatie     Ontspanning     Lesmateriaal

Rekenen

GETALBEGRIP

GETALLEN: optellen en aftrekken

GETALLEN: vermenigvuldigen en delen

METEN

Strategieën en probleemoplossende vaardigheden

MEETKUNDE

Taal

wereldoriëntatie

breinbrekers en ontspanning

lesmateriaal

Spelletjes voor het 4de leerjaar Op deze pagina vind je allerlei gratis educatieve, leuke en ontspannende spelletjesvoor het vierde leerjaar in België of groep zes in Nederland.