Transparante strook

Duizendveld

Witte strook
Maak het getal dat wordt gevraagd. Klik op de juiste eenheden, tien- en honderdtallen en voeg ze daarna samen.
Auteur: Anny Cooreman, coöodinator Eureka Leuven

Lees, spelling- en rekenproblemen

Lees, spelling- en rekenproblemen zijn vaak samenlopende leerstoornissen. 

Leesstoornissen komen bij 3 tot 10 procent van de kinderen voor. Leesstoornissen komen 3 keer meer bij jongens dan bij meisjes voor. Leesstoornissen zijn aangeboren maar kunnen ook nadien ontstaan door beschadiging van de hersenen.

Leerstoornissen worden geassocieerd met een slechte coördinatie, links- rechts verwarring en taalproblemen.

Deze oefening lijkt eenvoudig maar voor kinderen die omkeringen maken bij het noteren en lezen van cijfers is dit een welgekome inoefening en een handig hulpmiddel. Vaak maken deze kinderen ook bij het lezen omkeringen.

Ook wordt geoefend op getalbegrip. Getalbegrip is een noodzakelijke voorwaarde voor het leren rekenen. Zonder getalbegrip werd rekenen het lauter uitvoeren van trucjes. Kinderen met rekenproblemen hebben vaak onvoldoende getalbegrip. 53 en 35 zijn voor hen twee woorden zonder een hoeveelheidsbetekenis. Hier wil deze oefening werk van maken.

Duizendveld icoon