logo computermeester
computermeester.be
Home  I   Speeltijd  I   Contact
Kleuters
1e leerjaar  I   2e leerjaar  I   3e leerjaar  I   4e leerjaar  I   5e leerjaar  I   6e leerjaar  I   B-stroom

Zoek de juiste weg

start einde
RESET
Vertrek bij de groene pijl. Duid de juiste weg naar de uitgang aan. Volg de richting van de pijlen.

'Zoek de weg' is een wiskunde oefening voor hoogbegaafde leerlingen gericht op zelfstandig werken, te gebruiken naast elke wiskundemethode. Bij dit spel moeten leerlingen verstandige zoekstrategieën aanwenden. Voor kinderen van de lagere school die de basisdoelen reeds onder de knie hebben.

Eindterm Wiskunde:
De leerlingen zijn bereid verstandige zoekstrategieën aan te wenden die helpen bij het aanpakken van wiskundige problemen met betrekking tot getallen, meten, ruimtelijke oriëntatie en meetkunde.

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.