Oefen het vereenvoudigen van breuken

Proficiat, je kon 16 breuken perfect vereenvoudigen.

Kies de moeilijkheidsgraad:

Toon noemer:

___
=
___

Een breuk

Een breuk is een verhoudingsgetal. Een breuk geeft aan hoe groot een deel van het geheel is.

Een breuk bestaat steeds uit de teller en de noemer.
Het getal boven de breukstreep heet teller en het getal onder de breukstreep heet noemer.

Een noemer geeft aan in hoeveel stukken het geheel verdeeld is.
Een teller geeft aan hoeveel van die stukken je mag nemen.

Je mag tellers en noemers altijd met het zelfde getal vermenigvuldigen.
Hierdoor verandert de waarde van de breuk NIET.

Breuken vereenvoudigen voorbeeld:

3 = 1
6 2
2 = 1
12 6

Je mag tellers en noemers ook altijd door het zelfde getal delen.
Hierdoor verandert de waarde van de breuk ook NIET.

Bij het vereenvoudigen van breuken zoeken we naar de Grootste Gemene Deler van teller en noemer.

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.