Transparante strook

Getallenkennis - plaats op de getallenrij

Witte strook
Zoek het gevraagde getal.

Verplaats het rode streepje op de meetlat door op de pijltjestoetsen links of rechts te klikken.

Getallenkennis

Eindtermen wiskunde lager onderwijs

1 Wiskunde - Getallen 

De leerlingen

1.1 kunnen tellen en terugtellen met eenheden, tweetallen, vijftallen en machten van tien. 
1.5 kunnen natuurlijke getallen van maximaal 10 cijfers en kommagetallen (met 3 decimalen), noteren, ordenen en op een getallenlijn plaatsen. 

Leergebiedoverschrijdende eindtermen ict lager onderwijs:

De leerlingen

  1. hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
  2. gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
  3. kunnen zelfstandig oefenen in een door ict ondersteunde leeromgeving.
  4. kunnen zelfstandig leren in een door ict ondersteunde leeromgeving.
>
Getallenkennis - plaats op de getallenrij icoon