Oefen het gelijknamig maken van breuken

Proficiat, je kon 16 breuken perfect gelijknamig maken.

Kies de moeilijkheidsgraad:

__
+
__
=
___
+
___

Een breuk gelijknamig maken

Zoek van de twee noemers het kleinste gemeenchappelijk veelvoud. Dat wordt telkens de noemer van de gelijknamige breuken.

Vermenigvuldig daarna de tellers met de factor waarmee de noemers vermenigvuldigd werden.

2 + 4 = 4 + 4
3 6 6 6
1 + 1 = 3 + 2
4 6 12 12

Je mag tellers en noemers ook altijd door het zelfde getal delen.
Hierdoor verandert de waarde van de breuk ook NIET.

Bij het vereenvoudigen van breuken zoeken we naar de Grootste Gemene Deler van teller en noemer.

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.