Transparante strook

Oppervlakte van vlakke figuren berekenen

Bereken de oppervlakte van de getoonde figuren.
De formules staan hieronder, mocht je ze vergeten zijn.

Voor de berekening van de oppervlakte van een schijf is π = 3,14

Oppervlakte driehoek = (basis x hoogte) : 2

Oppervlakte rechthoek = lengte x breedte

Oppervlakte parallellogram = basis x hoogte

Oppervlakte schijf = straal x straal x pi (π = 3,14)

Oppervlakte van vlakke figuren berekenen icoon