Auditief getallendictee

7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
Play button
gom

Kies eerst tot welk getal je wil oefenen

Mascotte computermeester.be denkt
getallen van 1 tot 10

getallen van 1 tot 20

getallen van 10 tot 99

getallen van 100 tot 999
getallen van 1000 tot 9 999
getallen van 10 000 tot 99 999
getallen van 100 000 tot 999 999
getallen van 1000 000 tot 9 999 999

Proficiat!! Je hebt er 16 juist.

Klik op 'VERDER' om te sluiten of opnieuw te spelen

VERDER >>>>
Mascotte computermeester.be duim
Luister naar het te vormen cijfer en typ het in. Vergeet de hoofdlettertoets niet in te drukken.

Auditief getallendictee met getallen van 1 tot 1 000 000.

Fouten bij het noteren van cijfers zien we bij alle beginnende rekenaars. Het is geen typische fout van dyslectici. Leer de beginnende rekenaars goed wat eenheden en tientallen zijn, en wat hun plaats is. Wen ze er aan om eerst de tientallen en dan pas de eenheden te schrijven ook al zeggen we ze in het Nederlands in een andere volgorde. Op een rekenmachine gaan ze die later ook in die volgorde moeten ingeven.

Een auditief getallendictee in de basisschool kan verschillende voordelen hebben:

  1. Auditieve verwerking: Het helpt bij het ontwikkelen van auditieve verwerkingsvaardigheden bij kinderen, wat essentieel is voor taal- en leesvaardigheid.
  2. Getalbegrip: Door getallen auditief te verwerken, leren kinderen de betekenis en volgorde van getallen beter te begrijpen.
  3. Concentratie: Het dictee vereist dat kinderen goed luisteren en zich concentreren, wat hun aandachtsspanne en concentratievermogen kan verbeteren.
  4. Spelling: Hoewel het primair gaat om getallen, kan een auditief dictee ook helpen bij het ontwikkelen van spellingvaardigheden, vooral als kinderen ook de getallen moeten opschrijven.
  5. Differentiatie: Leraren kunnen het dictee aanpassen aan het niveau van de leerlingen, waardoor differentiatie mogelijk is en elke leerling op zijn of haar eigen niveau kan werken.
  6. Feedback: Het dictee biedt leraren de mogelijkheid om de voortgang van de leerlingen te volgen en feedback te geven over hun auditieve en getalbegripsvaardigheden.
  7. Voorbereiding op andere vakken: Goede getalbegripsvaardigheden zijn fundamenteel voor wiskunde en andere vakken, dus het ontwikkelen van deze vaardigheden op jonge leeftijd legt een stevige basis voor toekomstig leren.

Over het algemeen draagt een auditief getallendictee bij aan een holistische ontwikkeling van de leerlingen, waarbij zowel hun luistervaardigheid als hun begrip van getallen worden versterkt.

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.