logo computermeester
computermeester.be
Home  I   Speeltijd  I   Contact
Kleuters
1e leerjaar  I   2e leerjaar  I   3e leerjaar  I   4e leerjaar  I   5e leerjaar  I   6e leerjaar  I   B-stroom

Hernieuwbare of niet-hernieuwbare energiebronnen

achtergrond
Volgende >>

Elektriciteit kan worden gemaakt van hernieuwbare of niet-hernieuwbare energiebronnen. Weet jij welke energiebronnen hernieuwbaar zijn en welke energiebronnen niet hernieuwbaar zijn? Ontdek ze hier allemaal??

Niet hernieuwbare energiebronnen

Onze elektriciteit komt meestal van elektriciteitscentrales die fossiele brandstoffen als steenkool, olie en gas gebruiken. 

Steenkool is een fossiele brandstof die miljoenen jaren geleden,zelfs voor er dinosaurussen waren, gevormd werd. Dode plantenen bomen uit dat tijdperk vormden ze een laag die later bedolvenwerd onder lagen zand, klei en stenen. Gedurende miljoenen jarenmaakt de enorme druk steenkool van deze laag afgestorven planten.Steenkool is vandaag nog een brandstof in elektriciteitscentrales.

Kerncentrales gebruiken de radioactieve brandstof Uranium. Uranium is een grondstof dat men vindt in Australia, Canada en de Verenigde Staten van Amerika.

Olie en gas zijn fossiele brandstoffen die miljoenen jaren geledengevormd werden door dode zeediertjes die op de bodem van de zeezonken. Wanneer deze organische laag met aarde bedekt werden er zo enorme druk en warmte ontstond, veranderde de dodezeediertjes in olie en gas. Wij verbranden deze olie en gas in elektriciteitscentrales.

Hernieuwbare energiebronnen

De zon geeft een enorme hoeveelheid energie vrij door kernfusie binnenin de kern. Zonnepanelen met fotovolta??sche cellenzetten zonlicht om in elektriciteit. Zonlicht kun je ook gebruikenom water op te warmen door middel van zonnecollectors.

Hydro-elektriciteit wordt gegenereerd door stromend water. Dammen worden in een rivier gebouwd om het water erachter telaten stijgen. Vallend water onderaan de waterkrachtcentraledoet de turbines draaien die elektriciteit maken.

Geothermische energie gebruikt de hitte van diep onder het aardoppervlakte. De temperatuur vergroot naarmate je dieper inde aarde binnendringt. Het hete water of de stoom dat hiervandaan komt kan gebruikt worden om elektriciteit te maken.

Golven ontstaan door de wind die over de zee blaasten door de aantrekkingskracht van de maan. Golfenergie gebruikt de kracht van de golven om deturbines die elektriciteit maken te doen draaien.

Getijdenenergie wordt gewonnen door gebruik te maken van getijstromen in zee. Getijstroom is een horizontale waterbewegingonder invloed van de getijden die twee keer per dag voorkomen. Getijdeturbines zijn vergelijkbaar met windturbines.

Biomassa gebruikt de energie van planten en ander organisch afval. Hout en dierlijk mestbijvoorbeeld kunnen verbrand worden om stoom te maken die de stoomturbine doet draaien.

Wind ontstaat als de zon de lucht boven land opwarmt en hetermaakt dan de lucht boven de zee. De warme lucht boven land stijgten maakt zo plaats voor lucht vanuit de zee. Zo ontstaat de wind ofluchtverplaatsing die windturbines laat draaien om elektriciteit temaken. Vroeger gebruikte men deze draaiende beweging onmiddellijk om bijvoorbeeld graan te malen of als waterpomp.

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.