Hoe wordt elektriciteit gemaakt?

0:00
Volgende >>

Elektriciteit kan je maken met een eenvoudige generator.
Als we een magneet binnen een spoel van koperdraad ronddraaien ontstaat er elektriciteit in de draad.

Als we een lamp verbinden aan de draden die uit de generator komen zal die lamp oplichten.

Om veel elektriciteit te maken, moeten we zeer grote generatoren hebben. Deze generatoren doen we op verschillende manieren draaien.

In een olie- , steenkool of gascentrale, verbrandt men brandstof om stoom te maken. Deze stoom wordt dan gebruikt om een groot aantal wieken in een stoomturbine te laten draaien . Die laat de generator draaien.

In een waterkrachtcentrale zal het vallende water een groot wiel doen draaien. Dit wiel (turbine) is verbonden met de generator .

Kerncentrales maken gebruik van een radioactieve brandstof (Uranium) .Uraniumatomen laten kleine deeltjes los (neutronen) die botsen tegen andere Uranium atomen waardoor ze in twee splitsen en warmte, straling en meer neutronen creëren. De warmte wordt gebruikt om de stoom te maken die de stoomturbine en generator doet draaien.

In een biomassacentrale is de brandstof biogas uit plantaardig of dierlijk afval. Dit gas wordt verbrand om water tot stoom te maken.De stoom zorgt ervoor dat de turbines en de generator draaien om elektriciteit te produceren .

Geothermische energie of aardwarmte maakt gebruik van heet waterin reservoirs diep in de aarde. Het water begint aan de oppervlakte te koken . De stoom zorgt ervoor dat de turbines en de generator draaien om elektriciteit te produceren .

De energie van zonlicht wordt gebruikt om elektriciteit te produceren met zonnepanelen met fotovoltaďsche cellen . Deze panelen bevatten meestal silicium. Ze produceren elektriciteit wanneer er zonlicht op valt.

Getijdenenergie wordt gewonnen door gebruik te maken van getijstromen in zee. Getijstroom is een horizontale waterbeweging onder invloed van de getijden. Getijdeturbines zijn vergelijkbaar met windturbines.

Windturbines maken gebruik van zeer grote wieken die de wind vangen, waardoor een generator draait die elektriciteit opwekt.

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.