Oefen het delen van een natuurlijk getal door een breuk.

Proficiat, je kon 16 breuken perfect delen.

3
:
3
__
3
=
__
x
__
=
__
=
__
Een getal delen door een breuk is hetzelfde als het getal vermenigvuldigen met het omgekeerde van de breuk.
8 : 3 = 8 x 8 = 64 = 21 1
8 1 3 3 3

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.