Voor- en nadelen van verschillende energiebronnnen

achtergrond afbeelding
Er komt normaal altijd stroom uit een stopcontact. Deze stroom is op verschillende manieren opgewekt. Er zijn namelijk verscheidene energiebronnen.
Volgende >>

Wat zijn de voor- en de nadelen van energiebronnen als:
aardolie, steenkool, biomassa, biochemisch, aardgas, kernenergie,
geothermisch, hydro, getijden, wind en zon?

biomassa

 • Deze brandstof is goedkoop en gebruikt de dingen die we anders weg zouden gooien.
 • Er zal wel altijd afval te vinden zijn. Dit zal niet opraken. 
 • Als de brandstof wordt verbrand komen broeikasgassen vrij die het milieu vervuilen. 
 • Soms groeien er biomassagewassen waar we beter voedsel kunnen verbouwen. 
  We hebben niet genoeg ruimte om voldoende biomassa te laten groeien.

zonne-energie

 • De energie van de zon is gratis. 
 • De zon produceert geen broeikasgassen. 
 • De zon zal er altijd zijn. 
 • Het is relatief duur om zonne-energiecentrales te bouwen. 
 • Als het bewolkt is of 's nachts is er niet genoeg licht, zodat geen elektriciteit kan worden gemaakt. 

getijdenenergie

 • Getijden zijn gratis en zullen nooit opraken. De enige kost is de bouw en onderhoud van de centrale.
 • De opwekking van getijdenenergie produceert geen broeikasgassen. 
 • We weten precies wanneer er getijden zijn, zodat we weten wanneer en hoeveel elektriciteit er zal worden gemaakt. 
 • Het kan nodig zijn om een dam te bouwen om de waterstroom door de generatoren te sturen. Dit kan niet goed zijn voor de planten en dieren die in de buurt wonen zijn. 
 • We hebben maar twee keer per dag getijden, dus kan er alleen elektriciteit geproduceerd worden tijdens die perioden. 

aardwarmte

 • Geothermische energie produceert geen broeikasgassen. 
 • De energiebron is gratis en zal niet opraken. 
 • Er zijn niet veel plaatsen waar we geothermische centrales kunnen bouwen. 
 • Schadelijke gassen en mineralen kunnen af en toe van onder de grond naar boven komen. Dit is moeilijk te controleren.

waterkracht

 • Er worden geen broeikasgassen uitgestoten in een waterkrachtcentrale.
 • Het gebruikte water is gratis. 
 • Het is een bron van hernieuwbare energie. 
 • Het is duur om een dam te bouwen. 
 • De stuwdam en het stuwmeer veranderen de biotopen uit de omgeving en dit kan een enorme impact hebben op de oorsponkelijke wilde dieren en planten. 
 • Als het niet genoeg regent is er onvoldoende water om de turbines krachtig genoeg te doen draaien. 

golfslagenergie

 • Golven zijn gratis en zal nooit opraken. De enige kost is de bouw en onderhoud van de centrale. 
 • Golfenergie produceert geen broeikasgassen. 
 • Er zijn zeer weinig veiligheidsrisico's verbonden aan de golfenergiecentrale. 
 • Golven kunnen te groot of te klein zijn, zodat men niet altijd in staat is om hiermee elektriciteit op te wekken. 
 • De elektriciteit moet getransporteerd worden van op zee naar het land. 
 • Er is nog niet veel geprobeerd om elektriciteit op deze manier op te wekken, zodat de installatie zeer duur is. 

windenergie

 • Wind is gratis en zal niet opraken. De enige kost is de bouw en onderhoud van de windturbine. 
 • Windenergie heeft geen uitstoot van broeikasgassen. 
 • Er zijn zeer weinig veiligheidsrisico's met windturbines. 
 • Windturbines zijn alleen rendabel in gebieden waar veel wind is. Op dagen met weinig of geen wind leveren ze geen energie. 
 • We hebben veel turbines nodig om veel elektriciteit te maken. 

steenkool

 • Steenkool is te vinden in tal van plaatsen in de wereld en er is nog een grote hoeveelheid te ontginnen. 
 • Steenkool kan gemakkelijk worden vervoerd naar de centrales. 
 • Steenkool is een relatief goedkope energiebron. 
 • Steenkool wordt ontgonnen in mijnen. Het werken in mijnen is dikwijls gevaarlijk en zeer ongezond. 
 • Het transport van steenkool per vrachtwagen en trein van de mijn naar de centrale veroorzaakt vervuiling. 
 • Brandende steenkolen produceren vervuilende gassen zoals zwaveldioxide, die zure regen te maken. 
 • Van alle energiebronnen, verbranding van kolen brengt de meeste broeikasgassen die kunnen toevoegen aan opwarming van de aarde.
 • Steenkool is een niet-hernieuwbare energiebron en zal over ongeveer 100 jaar uitgeput zijn. 
 • Mijnwerkers krijgen de ziekten stoflong en emfyseem als ze te veel van het kolengruis inademen. 

kernenergie

 • Kernbrandstof stoot geen schadelijke broeikasgassen uit. 
 • Je hebt maar een zeer kleine hoeveelheid nucleaire brandstof nodig om zeer veel energie te maken. 
 • Het afval dat wordt geproduceerd bij het gebruik van nucleaire brandstof is nog duizenden jaren radioactief en zeer schadelijk. 
 • Kerncentrales vormen een risico voor terroristische aanslagen en sabotage. 
 • De voorraad uranium in de wereld zal over 50 jaar opgebruikt zijn. 

olie en aardgas

 • Olie en aardgas zijn te vinden in tal van plaatsen in de wereld. 
 • We kunnen olie en gas transporteren in pijpleidingen en met tankers of schepen. 
 • Schade aan het milieu kan worden veroorzaakt bij boren en oppompen van olie en door olierampen bij het vervoer. 
 • Olie en gas zijn niet hernieuwbaar, dus zullen ze ooit opraken. 
 • Het verbranden van olie en aardgas brengt broeikasgassen in de lucht. Dit draagt bij aan opwarming van de aarde. 
 • De prijs van olie en gas zal toenemen, omdat voorraden opraken en veel mensen het gebruiken. 
 • Werken aan een olie- of gaswinningsinstallatie kan gevaarlijk zijn vanwege het risico van explosies.

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.