Procent berekenen

Met of zonder rekenmachine

Kies een maximum

Kies een procentsoort

Kies de vorm

nakijken >>>
niveau opnieuw bepalen >>>
0
 • c
 • *
 • /
 • .
 • 7
 • 8
 • 9
 • +
 • 4
 • 5
 • 6
 • -
 • 1
 • 2
 • 3
 • =
 • 0

Proficiat, je kon 16 keer de procent juist berekenen.

Moeilijkheid 1

Voorbeeld 1


50% van 900 = ???

900 x 50 = 450
100

Eerst kijken we hoeveel keer er 100 in het geheel zit dus delen we 900 door 100.
Dat is dus 9. Voor elke honderd heb je 50 (50% = 50 per honderd = 50 procent) dus 9 x 50. Dat is 450

Voorbeeld 2


72% van 125 = ???

125 x 72 = 90
100

Eerst kijken we hoeveel keer er 100 in het geheel zit dus delen we 125 door 100.
Dat is dus 1,25. Voor elke honderd heb je 72 (72% = 72 per honderd = 72 procent) dus 1,25 x 72. Dat is 90


Moeilijkheid 2

Voorbeeld 1


450 = ??? % van 900

450 * 100 = 50
900

De procent betekent dus 450 van de 900
Om de procent te berekenen maken we van 900 een 100. We delen 900 dus door 900 (=1) en vermenigvuldigen dan met 100 (=100) 
Dit doen we ook met 450. We delen door 900 en vermenigvuldigen met 100.
Zo berekenen we de procent.

Voorbeeld 2


90 = ??? % van 125

90  * 100 = 72
125

De procent betekent dus 90 van de 125
Om de procent te berekenen maken we van 125 een 100. We delen 125 dus door 125 (=1) en vermenigvuldigen dan met 100 (=100) 
Dit doen we ook met 90. We delen door 125 en vermenigvuldigen met 100.
Zo berekenen we de procent.

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.