logo computermeester
computermeester.be
Home  I   Speeltijd  I   Contact
Kleuters
1e leerjaar  I   2e leerjaar  I   3e leerjaar  I   4e leerjaar  I   5e leerjaar  I   6e leerjaar  I   B-stroom

Gewesten en gemeenschappen van België

gewesten België
België

België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten.

België heeft drie gewesten. Men gaat daarbij uit van de "grondgebied". We spreken dus over het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest.

België heeft drie gemeenschappen. Men gaat daarbij uit van de "taal" en "cultuur". We spreken dus over de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap.

Ontdek en leer hier hoe deze ingewikkelde staatsstructuur in elkaar zit.

Drie gemeenschappen:

 

De belangrijkste bevoegdheden van de gemeenschappen zijn: onderwijs, cultuur, gezondheidsbeleid, bijstand aan personen en, behalve in Brussel, het taalgebruik.


Drie gewesten:

De belangrijkste bevoegdheden van de gewesten zijn: ruimtelijke ordening, leefmilieu en waterbeleid, landinrichting en natuurbehoud, huisvesting, landbouw, openbare werken, en grote gedeelten van het economisch beleid, het vervoers- en tewerkstellingsbeleid.

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.