logo computermeester
computermeester.be
Home  I   Speeltijd  I   Contact
Kleuters
1e leerjaar  I   2e leerjaar  I   3e leerjaar  I   4e leerjaar  I   5e leerjaar  I   6e leerjaar  I   B-stroom

De opwarming van de aarde

0:00

De opwarming van de aarde op een eenvoudige wijze uitgelegd met animatie. Ontdek ook hoe je er iets kan aan doen.

Wat is de opwarming van de aarde?

De temperatuur van de atmosfeer van de aarde is in de laatste honderd jaar gestegen met ongeveer 1,1 °C. Men voorspelt dat die nog zal stijgen met 4 °C tegen het einde van deze eeuw.

Maakt het uit ? Ja ! Laten we eens kijken waarom ...

Wat regelt de temperatuur van de aarde ?

De zon stuurt zonnestralen uit die door de ruimte reizen tot op de aarde waar ze voor warmte zorgen.
Een deel van de zonnestralen stuiteren op onze atmosfeer.
Sommigen dringen de atmosfeer binnen en warmen het aardse oppervlak op. Sommige van de infrarode warmtestralen ontsnappen uit de aardse atmosfeer. Anderen worden opgenomen in de atmosfeer door de broeikasgassen die onze atmosfeer warm houden. Broeikasgassen zijn dus heel belangrijk. Zonder deze gassen zou het hierop aarde tot -18 °C dalen. Brrr

Waarom stijgt de temperatuur?

Als de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer toeneemt, wordt er meer warmte naar de aarde teruggekaatst en zal de aardse temperatuur stijgen.

Veel dingen die we doenstoten broeikasgassen uit. Klik op 3 onderdelen van de tekening hiernaast.om het uit te zoeken.

Wat kunnen we doen?

  • Verbruik minder elektriciteit
  • Wandel of fiets in plaats van de auto te gebruiken.
  • Plant meer bomen

Auto's , bussen en vliegtuigen verbranden de fossiele brandstoffen benzine, diesel en kerosineen stoten CO2 bij elke reis die ze maken.

Het kappen van bomen en bossen en het branden van het hout betekent meer kooldioxide (CO2). Een boomzet met fotosynthese kooldioxide (CO2) om inzuurstof (O2) en koolstof (C). Minder bomen betekent meer koolstofdioxide.

Bij het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie en gas om onze huizen te verwarmen en het maken van elektriciteit, worden kooldioxide en andere broeikasgassen uitgestoten in de atmosfeer.

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.