Hoeken meten met een geodriehoek


Hoeveel graden heeft deze hoek?
Nakijken >>
Hoeken meten met de geodriehoek of gradenboog tot op 5 graden nauwkeurig.

Beoogde eindtermen:

2 Wiskunde - Meten 
Begripsvorming-wiskundetaal-feitenkennis 
De leerlingen 
2.1 kennen de belangrijkste grootheden en maateenheden met betrekking tot lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht (massa), tijd, snelheid, temperatuur en hoekgrootte en ze kunnen daarbij de relatie leggen tussen de grootheid en de maateenheid. 
2.2 kennen de symbolen, notatiewijzen en conventies bij de gebruikelijke maateenheden en kunnen meetresultaten op veelzijdige wijze noteren en op verschillende wijze groeperen. 

Procedures 
De leerlingen kunnen 
2.8 schatten met behulp van referentiepunten. 

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.