Educatieve spelletjes 6de leerjaar

REKENEN

GETALBEGRIP


breuken vereenvoudigen

rekenen met
breuken

Breuk nemen van een getal

Romeinse cijfers

breuken op getallenas plaatsen

Getalbegrip tot 10 000

 

 

GETALLEN: optellen en aftrekken


piramide

Raak de leerkracht

hexagoon

cirkelrekenen

cijferen

cijferen > 1000

hersenwerk - gedachtenlezer

kakuro

 

 

GETALLEN: vermenigvuldigen en delen


procent berekenen

ruimteschip

slang

Tafels met sterren

deelbaarheid

grootste gemene deler

hoofdrekenen
sneldelen

ballonrekenen x/:

delen en vermenigvuldigen met veelvouden van 10

handig delen

 

 

METEN: de tijd


uurwerken

kloklezen

kloklezen

uren na de middag

METEN: de lengte


meetlat

meten met liniaal

lengtematen

Gewicht Lengte Inhoud
schatten

METEN: de temperatuur


thermometer

METEN: het gewicht


gewichten schatten

gewichtsmaten

Gewicht Lengte Inhoud
schatten

METEN: met geld


Betalen met euro's

METEN: de inhoud


maatbeker

inhoudsmaten

bruto - netto - tarra

Gewicht Lengte Inhoud
schatten

 

MEETKUNDE


vierhoeken

oppervakte
berekenen

diagonalen

hoeken meten

Oppervlakte cilinder

oppervaktematen

symmetrisch tekenen

vlakke figuren spel

 

 

StrategieŽn en probleemoplossende vaardigheden


Rasters

Ongelijke verdeling

Vraagstukken

 

TAAL


kruiswoordpuzzel vakantie

ei of ij

zoek het woord

woordpakketten

PV en OND

splitsen in zinsdelen
 
alfabetisch rangsch.
 
spreekwoorden en zegswijzen

Woordenlab

werkwoordspelling

woordenzoeker

vergelijkingen

het gezegde

sneltypen

Letterswap

Spelling algemeen

woordenboekwoorden

woorden breien

zoek het verband

galgje

kruiswoordraadsel

splitsen in lettergrepen

Samengestelde woorden

verenkeling/verdubbeling

 

WereldoriŽntatie
Tijd


leven in de ijzertijd

doorsnede grote piramide

bouw van de grote piramiden

Egyptische tijdslijn

De balsemer

Gladiatoren

Ontdekkingsreizen

Ontwerp je eigen wapenschild

Biografie Napoleon I

Slag bij Waterloo

Wereldoorlog I

WereldoriŽntatie
Natuur


de paddenstoel

paddenstoel sporen

Bladranden

Van bossen en mensen

Wat is fotosynthese?

bij, wesp of zweefvlieg?

de bijenkast

dansende bijen

Bijendans voor gevorderden

anatomie honingbij
+ quiz

de tand

het oor

het oog

waterverlies berekenen

Skeletten bouwen

dierenpoten

gewervelde dieren

voedingsdriehoek

Opbouw tand

Verzorging tanden

Benaming verschillende tanden

Van melk- tot wijsheidstand

Tanden bepalen veel

Correct poetsen

Sorteren

Verbouwen van tarwe

Geluiden uit de zoo

Insectenjacht

bloemdelen

het gebit

WereldoriŽntatie
Ruimte


provincies
BelgiŽ

provincies
Nederland

Belgische rivieren

gewesten en gemeenschappen

308 Vlaamse gemeenten

vlaggen v/d wereld

Lengte van de dag

Europese landen en hoofdsteden

Kaartlezen

Zonsverduistering

Ons zonnestelsel

Vulkanen

WereldoriŽntatie
Techniek


Elektriciteit

tandwielen

fietscalculator

Gevarenpictogrammen

Elektriciteit maken

Wat is energie?

Voor- en nadelen
energiebronnen?

Hernieuwbare energiebron of niet?

Hoe energie besparen?

Opwarming aarde

Celcius Fahrenheit Kelvin

Mechanica: katrollen, nokken, tandwielen, hefbomen

 

FRANS


Frans inoefenen

la bonne phrase

vervoeging werkwoorden auditief

Francofan audio

Le corps humain

 

Godsdienst


Godsdienstgeschiedenis

 

breinbrekers en ontspanning


blokken

strategiespel
parkeerzone

doolhoven

sokoban

stapstenen

gsm-springen

vier op een rij

spitsuur

Mahjong

Olympische spelen

memory voetbal

mandala's

Patience - Solitair

Blokjes wegklikken

dammen

Knikkers

vrije val

Vraag van een miljoen

gedachtenlezer

magazijn

schaken

Fruit Flip Flop

Vuurwerkshow

Geheugentraining

ballonnen prikken

muziekklas

gitaar spelen

Piano spelen

Drummachine

 

lesmateriaal


vlakke figuren

kloklezen

spiegelingen

tekenen

breuken

thermometer

grafieken

inhoudsmaten

geldwaarden

windroos

handige software

lengtematen leer

inhoudsmaten leer

gewichtsmaten leer