Werkwoordspelling online oefenen

Oefen met dit programma de werkwoordspelling.

Werkwoorden geven uitdrukking aan een actie (lopen), een toestand (zijn) of een gebeurtenis (sterven).
Werkwoorden nemen verschillende vormen aan, afhankelijk van hun betekenis of functie in een zin.
Het zetten van deze werkwoorden in die verschillende vormen noemt men vervoeging van werkwoorden of werkwoordspelling.
Het werkwoord verandert van vorm naar gelang:

  • de persoon (eerste, tweede of derde persoon)
  • het getal (enkelvoud of meervoud) van het onderwerp
  • naar gelang de tijd die in de zin uitgedrukt wordt (heden of verleden)

De oefeningen op werkwoordspelling op deze website behandelt de volgende moeilijkheden

  • Onvoltooid tegenwoordige tijd (O.T.T.)
  • Onvoltooid verleden tijd (O.V.T)
  • Voltooid tegenwoordige tijd (V.T.T.)
  • Bijvoeglijke naamwoorden

Als de leerlingen een fout maken zijn ze verplicht het werkwoordschema correct te overlopen voordat ze een volgende oefening krijgen.

Surftip: zinsontleding

Veel succes en oefenplezier.

Meester Kris