Gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ

BelgiŽ is een federale staat samengesteld uit gemeenschappen en gewesten.

Drie gemeenschappen:

  • de Vlaamse Gemeenschap 

  • de Franse Gemeenschap 

  • de Duitstalige Gemeenschap

 

De belangrijkste bevoegdheden van de gemeenschappen zijn: onderwijs, cultuur, gezondheidsbeleid, bijstand aan personen en, behalve in Brussel, het taalgebruik.


Drie gewesten:

  • het Vlaamse Gewest 

  • het Waalse Gewest 

  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

De belangrijkste bevoegdheden van de gewesten zijn: ruimtelijke ordening, leefmilieu en waterbeleid, landinrichting en natuurbehoud, huisvesting, landbouw, openbare werken, en grote gedeelten van het economisch beleid, het vervoers- en tewerkstellingsbeleid.