Thermometer lezen oefenen

Hier kunnen leerlingen oefeningen maken op het zetten van de gevraagde temperatuur op een thermometer. Wanneer ze een oefeningen gemaakt hebben, kunnen ze hun oplossing nakijken. Bij een juist antwoord krijgen ze als beloning een puzzelstuk.
Wie kan de hele puzzel maken?
Met dit gratis en online softwarepakket kan u de zetting op de termometer door de kinderen laten inoefenen. Zowel handing op school als thuis. Heel belangrijk in vanaf het derde leerjaar.
Een geautomatiseerde bepaling van negatieve getallen is zeer belangrijk voor het verdere rekenen in de lagere school.
Het verwerven van inzicht in negatieve getallen is van het grootste belang om optellingen en aftrekking met negatieve getallen te kunnen maken.

Vanaf het derde leerjaar is een vlotte kennis van negatieve getallen gewenst. Het bepalen van de plaats t.o.v. 0 is van cruciaal belang. Het inoefenen van deze wiskundige moeilijkheid en automatiseren hiervan behoren tot de dagelijkse praktijk. Met deze gratis software kan je de bepaling van negatieve en natuurlijke getallen bij de kinderen inprenten op schematisch niveau. De leerlingen beschikken over een goede visualisatie.

 

Lager Onderwijs: Eindtermen wiskunde

Wiskunde - Meten

Begripsvorming-wiskundetaal-feitenkennis

  De leerlingen
2.1 kennen de belangrijkste grootheden en maateenheden met betrekking tot lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht (massa), tijd, snelheid, temperatuur en hoekgrootte en ze kunnen daarbij de relatie leggen tussen de grootheid en de maateenheid.
2.2 kennen de symbolen, notatiewijzen en conventies bij de gebruikelijke maateenheden en kunnen meetresultaten op veelzijdige wijze noteren en op verschillende wijze groeperen.
2.3 kunnen veel voorkomende maten in verband brengen met betekenisvolle situaties.
2.5 weten dat bij temperatuurmeting 0 C het vriespunt is en weten dat de temperaturen beneden het vriespunt met een negatief getal worden aangeduid.