Oppervlakte van vlakke figuren

Bereken de oppervlakte van de getoonde figuren.
De formules staan hieronder, mocht je ze vergeten zijn.

Voor de berekening van de oppervlakte van een schijf is π = 3,14

 

Oppervlakte driehoek = (basis x hoogte) : 2

Oppervlakte rechthoek = lengte x breedte

Oppervlakte parallellogram = basis x hoogte

Oppervlakte schijf = straal x straal x pi (π = 3,14)