SPELLING 6de leerjaar

AFKORTINGEN
AI
CC
CH
DEELTEKEN
DUBBELE
MEDEKLINKER
EAU
EIND-N
ENGELSE
WOORDEN
FRANSE
WOORDEN


G
HOOFDLETTERS
MEERVOUDEN
Q
QU
TH
UEEL
VERKLEINWOORDEN
X
Y

 

 
Op deze site vind je online spellingsoefeningen om de verschillende spellingsmoeilijkheden van het 6de leerjaar te oefenen.