Gewichten schatten

Duidt de foto aan die het gewicht heeft dat gegeven wordt.

Leerplandoelen

4.2. METEN

4.2.5. GEWICHT (MASSA)

1.2.12
De leerlingen zien in dat:

  • het gewicht van een voorwerp niet bepaald wordt door de uiterlijke vorm (grootte, kleur, samendrukken) of van de stand in de ruimte;
  • twee voorwerpen met hetzelfde volume een verschillend gewicht kunnen hebben en omgekeerd


1.2.13
De begrippen licht, lichter, het lichtst, zwaar, zwaarder, het zwaarst kunnen gebruiken bij het vergelijken van gewichten.

1.2.14
De maateenheid kg kunnen koppelen aan gewicht (massa) uit hun ervaringswereld en deze koppeling kunnen gebruiken bij het schatten van gewichten.

Lesdoelstellingen

- het gewicht van verschillende voorwerpen tot 10 kg schatten
- het gewicht van het gegeven voorwerp nawegen met een weegschaal