maatbeker

Met dit spel oefen je de inhoudsmaten (liter, deciliter, centiliter en milliliter), een onderdeel van het metend rekenen. De opdracht is de maatbeker te vullen tot de gevraagde hoeveelheid. Dit doe je door de pijlen op het scherm ingedrukt te houden. Met juiste antwoorden vul je een waterkolom. Als die vol is krijg je een waterweetje. Verlies geen tijd want de waterkolom loopt langzaam leeg.

Wiskunde lagere school - Meten - inhoudsmaten - 

 

Eindtermen wiskunde lager onderwijs

2 Wiskunde - Meten

Begripsvorming-wiskundetaal-feitenkennis

De leerlingen 
2.1 kennen de belangrijkste grootheden en maateenheden met betrekking tot inhoud en ze kunnen daarbij de relatie leggen tussen de grootheid en de maateenheid. 
2.2 kennen de symbolen, notatiewijzen en conventies bij de gebruikelijke maateenheden. 
2.3 kunnen veel voorkomende maten in verband brengen met betekenisvolle situaties. 

Leergebiedoverschrijdende eindtermen ict lager onderwijs:

De leerlingen

  1. hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
  2. gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
  3. kunnen zelfstandig oefenen in een door ict ondersteunde leeromgeving.
  4. kunnen zelfstandig leren in een door ict ondersteunde leeromgeving.