Zoek het woord met de zaklantaarn

Met dit geheugenspel kunnen jonge kinderen hun visuele geheugen oefenen.
 
Het spel kan aangepast worden volgens de mogelijkheden van de kinderen. Met een zaklantaarn zoeken de kinderen een woord dat ze onthouden en in een invulstrook typen .

Doelstelling - Eindterm

De leerlingen kunnen:

 • spellingsafspraken en -regels toepassen in verband met het schrijven van

  • woorden met vast woordbeeld:

   • klankzuivere woorden

   • hoogfrequente niet klankzuivere woorden

  • woorden met veranderlijk woordbeeld (regelwoorden):

   • werkwoorden

   • klinker in open/gesloten lettergreep

   • verdubbeling medeklinker

   • niet-klankzuivere eindletter