Educatieve spelletjes 1ste leerjaar

REKENEN
begin eerste leerjaar


ruimtelijk inzicht

stapelaar

ballen tellen

hoeveelheidsbegrip

cijfers verbinden

Sterren tellen

getalbeelden

flitskaartjes

Splitsmolen

splitsingen zoeken

cijfers herkennen in de keuken

vingerrekenen

rekenbeest

Optellen met getalbeelden

lineaire getalbeeld
flitskaartjes

getallen sorteren

Gekke cijfers typen

rekenkleurplaat

 

 

REKENEN
in de loop van het eerste leerjaar


rekenbeer

rekenvissen

rekenkleurplaten

rekenkleurplaat

rekenkleurplaat +/-

rekenkleurplaten Pasen +/-

puntoefeningen

ballonrekenen +/-

het rekenrek

kaarsen uitblazen

brug over de tien

brug over de tien

+ en - met de robot

hijskraan

kloklezen

Getalbegrip tot 20

piramide

rekenkleurplaat +/- tot 10

meetlat

brug over de tien

hoofdrekenen 

schuifjesrekenen

 

 

REKENEN
einde eerste leerjaar


hoofdrekenen

kruisrekenraadsel

hexagoon

thermometer

rekenkleurplaat +/- tot 10

rekenkleurplaat +/- met brug over 10

puntoefeningen

optellen tot 20

rolluik

maak 15

rekenkleurplaat + met brug

 

 

TAAL
begin eerste leerjaar


eerste letter

eerste klinkers

tweeklanken

letterkleurplaten

woorden maken

woorden breien

woordenzoeker

rijmwoorden

 

 

TAAL
gevorderde lezerstjes


lettersoep

zoek het woord

sneltypen

ei of ij

begrijpend lezen

het alfabet

begrijpend lezen

galgje

lettertrechter v/f

lettertrechter ei/ij

twee medeklinkers

Begrijpend lezen

Paasrebus

woordenmemory

d of t-visser

scan de bagage

 

wereldoriŽntatie


dagen van de week

safari

dierenpoten

Olympische spelen

seizoenen

Ontwerp je eigen wapenschild

zeedieren

Sorteren

geboortje kuikentje

Beroepen

Geluiden uit de zoo

 

 

breinbrekers en ontspanning


mandala's

vier op een rij

memory voetbal

Zoek de verschillen

dammen

gsm-springen

wat hoort hier niet thuis?

vrije val

schaken

Fruit Flip Flop

Puzzel rond

Schuifpuzzel
voetbal

LazyTown

Memory

blokken

 

 

lesmateriaal


getalbeeld

kloklezen

spiegelingen

tekenen

getallenrij

thermometer

handige software

vlakke figuren