Educatieve spelletjes 1ste leerjaar

REKENEN
begin eerste leerjaar


ruimtelijk inzicht

stapelaar

ballen tellen

hoeveelheidsbegrip

cijfers verbinden

Sterren tellen

getalbeelden

flitskaartjes

Splitsmolen

splitsingen zoeken

cijfers herkennen in de keuken

vingerrekenen

rekenbeest

Optellen met getalbeelden

lineaire getalbeeld
flitskaartjes

getallen sorteren

Gekke cijfers typen

Ruimtelijke oriŽntatie

penaltycup

 

 

REKENEN
in de loop van het eerste leerjaar


rekenkleurplaat
+ en - tot 10

rekenkleurplaat

rekenkleurplaat +/-

rekenkleurplaat +/- tot 10

rekenbeer

rekenvissen

rekenkleurplaten

puntoefeningen

ballonrekenen +/-

het rekenrek

kaarsen uitblazen

brug over de tien

brug over de tien

+ en - met de robot

hijskraan

kloklezen

Getalbegrip tot 20

piramide

brug over de tien

hoofdrekenen 

schuifjesrekenen

meetlat

 

 

REKENEN
einde eerste leerjaar


hoofdrekenen

kruisrekenraadsel

hexagoon

thermometer

rekenkleurplaat
+/- tot 10

rekenkleurplaat +/-
met brug over 10

puntoefeningen

optellen tot 20

rolluik

rekenkleurplaat + met brug

 

TAAL
begin eerste leerjaar


Auditieve synthese

Nederlands leren fruit

eerste letter

eerste klinkers

tweeklanken
icon auditieve oefening klinkers tweeklanken
klinkers en tweeklanken auditief

woorden maken

woorden breien

letterkleurplaten

rijmwoorden

 

 

TAAL
gevorderde lezerstjes


lettersoep

zoek het woord

sneltypen

ei of ij

begrijpend lezen

het alfabet

begrijpend lezen

galgje

lettertrechter v/f

lettertrechter ei/ij

twee medeklinkers

Begrijpend lezen

Paasrebus

woordenmemory

d of t-visser

scan de bagage

 

wereldoriŽntatie


Geluiden boerderijdieren

Geluiden uit de zoo

dierenpoten

safari

seizoenen

Ontwerp je eigen wapenschild

zeedieren

Sorteren

geboortje kuikentje

Beroepen

dagen van de week

Notenjacht

Olympische spelen

 

breinbrekers en ontspanning


gitaar spelen

blokken

Voertuigen-mixer

doolhoven

mandala's

vier op een rij

schaken

Memory Fruit

LazyTown

Memory schoolgerief

wat hoort hier niet thuis?

vrije val

Puzzel rond

Patience - Solitair

Blokjes wegklikken

Geheugentraining

Drumstel

Bongo

Fruit Flip Flop

memory voetbal

Schuifpuzzel
voetbal

 

lesmateriaal


getalbeeld

kloklezen

spiegelingen

tekenen

getallenrij

thermometer

handige software

vlakke figuren