Hoofdrekenen in een rooster

Hoofdrekenen 3de leerjaar
  
Je kan als leerkracht of ouder ook zelf opgaven invoeren in het hoofdrekenrooster.