Eerste lettertjes in het eerste leerjaar

Zoek de eerste letter

Dit taalspelletje voor de basisschool volgt de letters die aangeleerd worden in de aanvankelijk leesmethode 'Veilig leren lezen' van de uitgeverij Zwijsen. Elke keer de kinderen een nieuwe letter op school aangeleerd werd, krijgt dit programma een update met de aangeleerde letter.