Optellen met getalbeelden

Je kan de getalbeelden van de termen verslepen naar de groene kader waardoor die worden samengevoegd tot een som..

Notatie van de optelling

term + term = som
786 + 457 = 1243 

De volgorde van de termen is niet belangrijk.
3 + 4 = 7
4 + 3 = 7