Memory met woorden en afbeeldingen

Met deze oefeingen kunnen beginnende lezers eenlettergrepige woorden op een leuke manier oefenen en begrijpend lezen.