SPELLING 5de leerjaar

Op deze site vind je online spellingsoefeningen om de verschillende spellingsmoeilijkheden van het 5de leerjaar te oefenen. 

Korte i
pv. teg. tijd
ij
-isch
th
-heid
hoed, heb, weg
c=k
pv. verl. tijd
-teit
meervouden 's
deelteken
moeilijke woorden

 

 vakantie, station
au
eaal
Engelse woorden
Franse woorden
c=s
Hoofdletters
pv. teg./verl. tijd
verkleinwoorden
weglatingsteken
persoonsvormen
afkortingen
Hoofdletters
persoonsvormen