Kakuro

[3x3] [4x4] [5x5] [9x8] [13x13] [15x15] [20x20]
Toon de oplossing

Hoe kakuro te spelen?

Kakuro is net een kruiswoordraadsel, maar dan met getallen.
De som van alle cijfers van het "woord" staat in het oranje vakje erboven of links.
Je kan alleen getallen van 1 t.e.m 9 gebruiken.
Je mag een getal slechts éé keer in een "woord" gebruiken.
Een kakuro puzzel heeft slechts één oplossing en kan door logisch denken worden opgelost.
Kakuro icoon