Vrije val

Tracht alle balletjes weg te spelen. Ze verdwijnen als je balletjes van dezelfde kleur naast of boven elkaar plaatst. Er zijn voorlopig 20 verschillende levels.