Woorden maken

.
.
.
Play button

Sleep de letters op de juiste plaats onder de tekening. Maak de juiste woorden.
Je kan het woord ook horen, door op de luidspreker te klikken.

Oefening op de visuele synthese voor beginnende lezers, eerste leerjaar, groep drie, aanvankelijk lezen.

Wat is visuele synthese?

Voor volwassen gebeurt het lezen automatisch, maar voor een kind deze vaardigheid onder de knie krijgt is er heel wat voorbereidend werk noodzakelijk. Visuele synthese is een deelvaardigheid van het aanvankelijk lezen waarbij verschillende geschreven of gedrukte letters of lettergroepen worden samengevoegd tot één woord.

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.