Transparante strook

Spelling woorden met air

Vul het juiste woord in. Kies uit de lijst. Vul in de tweede kolom de persoonsvorm uit de zin op in de verleden tijd.

Kies uit: documentaire, parlementair, revolutionair, militair, meubilair, universitaire, miljonair, stationair, secundair, fair


Elke heeft een wapen en een uniform.
Op de tv komt straks een over indianen.
Bij de buren staat modern in de kamer.
Hij speelt de hele wedstrijd bijzonder .
In het onderwijs krijgen we Engels.
De woont in een dure villa.
De chauffeur laat de motor draaien.
De staatsvorm in ons land is een stelsel.
Volgt uw dochter een opleiding?
De plannenmakers hebben een voorstel.