Transparante strook

Spelling weglatingsteken

Pas in het vetgedrukte stuk van de zin de regel van de letterweglating toe. Let op de hoofdletters.

Heb je al eens zo een leuke film gezien?
Hij staat des morgens altijd vroeg op.
Ik mocht op zijn fiets rijden.
Des zomers zijn de campings altijd vol.
Zij hebben het land verlaten.
Des ochtends hangt er nevel.
We hebben des avonds gewandeld.
Ik heb het niet goed gehoord.
Het was al lang geleden.
Des middags doet opa een dutje.
Ze kijken des nachts naar de sterren.
Het leek alsof het gisteren was.
Des winters wordt er geskied.
Het is erg laat geworden.