Transparante strook

Spelling woorden uit het Frans

Zoek in elke zin twee Franse leenwoorden en schrijf ze in de juiste volgorde achter de zin.

Na het diner vertrok onze premier naar Londen.
De verzorgers plaatsen een brancard op het trottoir.
De formulieren liggen in de cabine van de camionette.
De patissier betalt entree aan de kassa.
De coureur eet een pistolet met kaas.
De coiffeur gebruikt een tondeuse.
Mijn horloge ligt bij mijn portefeuille.