Transparante strook

Spelling woorden met of ee

Vul in met é of ee

Het stakingscomit verstoorde het militair defil .
Het steuncomit vergaderde in het stamcaf.
Onze log kreeg heimw en wilde naar huis.
De chimpans zat in een aparte coup.
Onze invit sliep deze nacht op de canap.
De abonn vernietigde het clich van die foto.
Wat een id om te roken in de slaapcoup.
De kok serveerde pur bij dat potje pat.