Schrijf alleen de persoonsvorm en onderwerp uit de zinnen in de juiste kolom.

Week 16 (oefening 1)