SPELLING 4de leerjaar

Op deze site vind je online spellingsoefeningen om de verschillende spellingsmoeilijkheden van het 4de leerjaar te oefenen. 

Schrijf wat je hoort
woorden op -ig
Ramen/muren
hoed, heb, weg
adres, opa
Ramen/muren
Hoofdl. 1 pv.
Hoorwoorden
Ramen/muren
Ramen/muren
-ig
-lijk
zo, zee, nu
eind-n

 

Ramen/muren
pv. en ond.  
-lijk
Persoonsvorm
achttien
Persoonsvorm
Eind-n
Persoonsvorm
vonnis, monnik
Persoonsvorm
hoed 1 pv.
Persoonsvorm
achttien
Ramen/muren