SPELLING 3de leerjaar / groep 5

Op deze site vind je online spellingsoefeningen om de verschillende spellingsmoeilijkheden van het 3de leerjaar / groep 5 te oefenen.

Open of gesloten lettergreep? bomen of bommen
Schrijf wat je hoort
voet, zon  
au/ou
ruw
verkleinwoorden
zo, zee, nu
 bomen bommen
adres, opa
eren, enen, elen
werkwoorden
hoed, heb, weg
hoed, heb weg
bomen bommen
ng/nk
erwt, markt, zusje
aai/ooi
eren, enen, elen
Hoofdletters
-en, -er, -el
ei/ij
ge, be, ver
werkwoorden