logo computermeester
computermeester.be
Home  I   Speeltijd  I   Contact
Kleuters
1e leerjaar  I   2e leerjaar  I   3e leerjaar  I   4e leerjaar  I   5e leerjaar  I   6e leerjaar  I   B-stroom

De dagen van de week oefenen.

<<<< Home
Opdracht 1: zet ze op de juiste plaats >>>>
Opdracht 2: wat komt na, wat komt voor >>>>
Opdracht 3: zoek de gevraagde dag >>>>
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Proficiat

Je hebt alles juist

Klik op 'VERDER'

VERDER >>>>
Mascotte computermeester.be duim
Met dit spel oefen je op een leuke manier de dagen van de week.

Wero lagere school
dagen van de week - eerste leerjaar

Leerplandoelen:

Mens en tijd

TIJDBELEVING
Kinderen beleven bewust het ritmisch karakter van de tijd en kunnen dit illustreren.

Dat houdt in dat ze stilstaan bij en genieten van het dag- en weekpatroon.

DAGELIJKSE TIJD
Kinderen ervaren en uiten dat hun leven een opeenvolging van gebeurtenissen is.
Dat houdt in dat ze basisbegrippen en courante aanduidingen in verband met de dagelijkse tijd
in hun juiste betekenis gebruiken.
Begrippen als: morgen, gisteren, vandaag, de namen van de weekdagen, eergisteren, overmorgen.

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.