Verander het onderwerp van meervoud in enkelvoud.
Typ de nieuwe zinnen volledig op.
Tip: een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een leesteken.

Week 8 (oefening 2)