Temperatuur Celcius / Fahrenheit / Kelvin

GSleep het pictogram aan de linkerkant naar een temperatuur aan de rechterkant. Wanneer je klaar bent, kun je de temperatuurschalen vergelijken. Leer meer over temperatuur, of klik op één van de pictogrammen aan de rechterkant voor meer informatie. Kies een temperatuurschaal om te beginnen.
temperatuur celcius fahrenheit kelvin icon
Wat is temperatuur?

Warmte is energie die ontstaat als atomen bewegen. Atomen zijn de kleinste bouwstenen van alle materie en er zijn ongeveer 92 verschillende soorten van. Als iets heet is bewegen de atomen snel en stuiteren als gek tegen elkaar. Als iets afkoelt bewegen de atomen langzamer en raken ze elkaar minder.

Pas vanaf de ongeveer 1700 meet met de temperatuur nauwkeurig. Sinds dan hebben zich drie verschillende temperatuur schalen ontwikkeld. Fahrenheit wordt hoofdzakelijk gebruikt in de Verenigde Staten. Celsius en Kelvin wordt door de meeste andere aardbewoner en vooral door wetenschappers gebruikt.

Kelvin William Thomson, ook Baron Kelvin genoemd, was een Brits natuurkundige die rond 1848 voor het eerst vaststelde dat -273 °C het absolute nulpunt is. Op dit punt bewegen de atomen niet meer. Deze -273 °C definieerde hij als 0 Kelvin (K). Ijs smelt bij 273 K en water kookt water bij 373 K.

Merk op dat de aanduiding op de schaal van Kelvin geen "graden" worden genoemd en het ° symbool niet wordt gebruikt.

Celsius is een temperatuurschaal vernoemd naar de Zweedse astronoom Anders Celsius. Hij stelde zijn schaal voor het eerst voor in 1742. Op de celsiusschaal is de temperatuur 0° Celsius op het moment dat water bevriest en is de temperatuur 100° Celsius op het moment dat water kookt. De afstand hiertussen verdeelde hij in 100 gelijke deeltjes. Zijn idee was niet nieuw, want ook Isaac Newton was er al mee bezig geweest. Het verschil tussen Celsius en andere wetenschappers was dat hij gebruik maakte van de smelttemperatuur en niet van de vriestemperatuur. Het ijkpunt voor 100° vond Celsius in de waterdamp van kokend water.

Aangezien de verdeling van de Kelvin- en Celsiusschaal dezelfde grootte hebben, kan je Celsius makkelijk naar Kelvin omzetten door er 273,15 aan toe te voegen. Wil je van Kelvin naar Celsius omzetten dan trek je 273,15 af.

Op de Fahrenheit schaal, bevriest water op zeeniveau op 32° en kookt op 212°. Fahrenheit werd tot de jaren 1970 vaak gebruikt door Engels sprekende landen, tot bijna alle landen behalve de Verenigde Staten overschakelden naar Celsius samen met de rest van het metrieke stelsel. Niet-Engels sprekende landen en wetenschappers gebruikten al geruime tijd de schaal van Celsius.

De Fahrenheit graden liggen korter bij elkaar dan de Celsius graden omdat er 180 verdelingen liggen tussen bevriezen en koken, terwijl Celsius er 100 heeft.

Wetenschappers zijn zeer geïnteresseerd in wat er gebeurt met de materie bij extreem hoge en extreem lage temperaturen. Super hoge temperaturen vinden we terug binnen sterren en aan het ontstaan van het universum. Maar het vraagt super dure versnellers die atomaire deeltjes samenbrengt om deze temperaturen te bereiken!

Ultra lage temperaturen zijn een stuk gemakkelijker te maken in het lab. En zij onthullen ook boeiende dingen over de natuur.

Materie gedraagt zich in zeer vreemd wanneer de atomen aan temperaturen in de buurt van absolute nulpunt worden vertraagd. En het bestuderen hiervan helpt ons bij het ontwikkelen van verbazingwekkende dingen zoals quantum computers en lasers die atomen in plaats van licht schieten!

Weetjes over: