Splitsen van getallen tot 10

Start >>>>

Kies een splitsing die je wil oefenen:


Mascotte computermeester.be duim

Klik op het getal dat op het vraagteken hoort.

Hier kun je de splitsingen tot de 10 goed inoefenen.
Zowel handing op school als thuis. Heel belangrijk in het eerste leerjaar. Een geautomatiseerde splitsing is zeer belangrijk voor het verdere rekenen in de lagere school.
Het vlot kunnen splitsen van getallen tot 10 is van het grootste belang om optellingen en aftrekking over het tiental te kunnen maken.
In de eerste leerjaar is een vlotte kennis van de getallen gewenst. Het splitsen van de getallen t.e.m. 10 zijn van cruciaal belang. Het inoefenen van splitsingen en automatiseren behoren tot de dagelijkse praktijk. Met deze gratis software kan je de splitsingen tot 10 bij de kinderen inprenten op het schematisch niveau. De leerlingen beschikken over een goede visualisatie.
Kies een getal waarvan je de splitsing wil oefenen.
Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.