Transparante strook

Spelling 4de leerjaar
Splitsen in lettergrepen

Schrijf het vetgedrukte woord in lettergrepen op.
Voorbeeld: spuiten moet worden spui-ten

Spelling 4de leerjaar - Splitsen in lettergrepen icoon