Transparante strook

Ruimtelijke oriëntatie kleuters

Witte strook
Zoek in de tekening het ontbrekende stuk uit de drie stukken ernaast. Duid het juiste stuk aan.

In de kleuterschool is het oefenen van de ruimtelijke oriëntatie niet alleen belangrijk voor de handvaardigheid en het aanwakkeren van de creativiteit maar ook bij het aanvankelijk rekenen. Kleuters dienen aandachtig te leren observeren en zich ruimtelijk te oriënteren zodat zich later geen problemen voordoen bij het omkeren van lettertekens, het omwisselen van letters in woorden en cijfers in getallen.

Het ruimtelijk inzicht ontstaat vanuit de ruimtelijke oriëntatie. Een kind leert de verschillen in de ruimte interpreteren en benoemen. Wanneer een kleuter deze vaardigheid niet of minder bezit dan geeft dit vaak problemen bij het rekenkundig inzicht of planmatig denken.

Onvoldoende ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijk inzicht kunnen aan de basis liggen van leermoeilijkheden zoals dyscalculie, dyslexie en dysorthografie.
Ruimtelijke oriëntatie kleuters icoon